SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

Therapies

e appointment
Spor Yaralanmaları

Spor Yaralanmalarından sonra gerek ameliyat edilen gerekse ameliyatsız tedavi edilen sporcularda, yeniden aktif spor yaşamına dönüşü belirleyen etkenlerin başında uygun bir rehabilitasyon programı gelir. Kişiye özgün, iyi planlanmış ve sporcuya mümkün olduğu kadar aktif bir rol ve sorumluluk veren rehabilitasyon programları, aktif spor yaşamına geçilmesinde önemli bir yer tutar. Spor yaralanmasının özelliği, iyileşme süreci içinde sporcuda fiziksel ve ruhsal kayıplara neden olabilmesidir. Yaralanmadan sonra birkaç gün için dahi olsa, sportif etkinliklerden uzak kalan bir sporcuda güç, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık gibi sportif performansı doğrudan etkileyen kayıpların yanı sıra moral ve psişik kayıplar da gelişebilmektedir. Bu nedenle, yaralanmadan sonra mümkün olan en kısa sürede kayıpları karşılayacak egzersiz ve rehabilitasyon programlarının başlatılması gerekir. Kişiye özgün ve iyi planlanmış aktif rehabilitasyon protokolleri, sporcunun sakatlıktan kurtulmasına ve kısa sürede aktif spor yaşamına dönmesine yardımcı olacaktır. Bilimsel esaslara uygun bir rehabilitasyon programını düzenlerken sakatlığın yeri ve cinsiyle birlikte spor branşının niteliği, sporcunun yaşı, cinsi, performans düzeyi ve yaralanmadan sonra ortaya çıkabilecek fiziksel ve moral kayıpları dikkate almak gerekmektedir. Buna göre düzenlenecek bir rehabilitasyon programının başlıca amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Ağrı ve şişliğin önlenmesi: Yaralanmadan sonraki ilk 2-3 gün içinde buz ve bandaj yapılarak uygulanır,
  2. Eklem hareket açıklığının giderilmesi: Aktif hareketin mümkün olamadığı durumlarda her gün belirli aralıklarla ve yeterli sayıda pasif eklem hareketlerinin yaptırılması gerekir.
  3. Kasların yeniden geliştirilmesi: Uygun egzersiz programlarıyla yapılır
  4. Dayanıklılığın geliştirilmesi: Yaralanmadan sonra, mümkün olan en kısa zamanda performansı artıracak çalışmalara başlanması gerekir.
  5. Özgün becerilerin geliştirilmesi: Sporcunun yaralanması ve geçici bir süre için sahalardan uzak kalması , kaçınılmaz biçimde fonksiyonel kayıplara ve sportif becerilerde azalmalara yol açacağı için özgün becerilerin geliştirilmesi çok önemlidir.

Spor yaralanmalarının iyileşme süreci içinde erken veya geç dönemlerde fiziktedavi yöntemlerinden yararlanmak mümkündür. Son yıllarda çok etkili elektroterapi ve hidroterapi yöntemleri geliştirilmiş olup spor yaralanmalarından sonra tekrar spora dönüş süreci önemli ölçüde kısaltılmıştır. Spor yaralanmaların erken döneminde en çok kullanılan fizik tedavi yöntemlerinden biri TENS , diğeri ultrason cihazlarıdır. Ağrının azaltılmasında, ödem ve şişliğin giderilmesinde çoğu zaman ikisi birlikte uygulanır. TENS tedavisinde düşük şiddetli elektrik akımları. ultrason tedavisinde ise yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Yüzeyel ve derin sıcak tedavi ajanları da klinik uygulamalar içinde yer bulmakta ve bu amaçla enfraruj, hot pack gibi yüzeyel sıcak tedavi ajanlarının yanı sıra mikrodalga diatermi yöntemi , ağrı ve kas spazmlarını azaltmakta, eklem hareket açıklığını geliştirmekte yararlı olabilmektedir. Diğer bir yöntem şok tedavisi olarak bilinen ve çok yüksek frekanslı ses dalgalarıyla uygulanan ESWT tedavisidir. Diğer taraftan rehabilitasyon süreci içinde kasları yeniden aktive edebilmek amacıyla elektrostimülasyon yaygın olarak kullanılmaktadır.

Spor yaralanması geçiren bir sporcu için en önemli konu, yeniden aktif spora için geçecek zaman süresidir. Yeni ve hızlandırılmış rehabilitasyon programları ile bu süreç önemli ölçüde kısaltılmış ve belirgin kazançlar elde edilmiş olmasına karşın, zedelenmiş dokuların tam iyileşmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır.

Tedavi ve rehabilitasyon süresini tamamlayıp kendini hazır hisseden bir sporcunun sahaya çıkış zamanını belirlemek için bir takım fonksiyonel değerlendirmelere gereksinim vardır. Daha sonra saha içinde yapılan testlere ve antremandaki performansın değerlendirilmesine geçilir; Sporcunun başarı düzeyini ortaya koyan en güzel gösterge sahadaki performansıdır. Müsabaka öncesi denemeler ya da laboratuarda yapılan testler, sporcunun durumu hakkında önemli bilgiler vermekle birlikte, asıl önemli nokta sahaya çıktığı zaman gösterdiği performanstır.

Görüldüğü gibi , spor yaralanmalarından sonra geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programının uygulanmasında kesin bir zorunluluk vardır. Yaralanmadan sonraki tedavi ve rehabilitasyon programları , kişiye göre hazırlanmış özgün reçeteler şeklinde olmak zorundadır. Her sporcunun kişisel gereksinimleri birbirinden farklı olup, rehabilitasyon protokollerinde bunların tümünü birden göz önüne alma zorunluluğu vardır.

Medical Departments