SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

Therapies

e appointment
Heel Suture Treatment

Ayak tabanı ağrıları genelikle ‘plantar fasia’ denilen ayağın iç arkını destekleyen yapının,tekrarlı minor travmalar sonucunca aşırı zorlanması ya da kemiğe yapıştığı noktalarda minor yırtıklar oluşması sonucu oluşur.Bu aşırı zorlanma ya da yırtıklar sonucu plantar fasia da enflamasyon ve ödem gelişir. Aynı zaman da aşırı yüklenmeler topuk kemiğinde büyümeye (topuk dikeni), bunun sonucunda da büyüyen kemiğin ayak tabanındaki yapıları zedelemesi ve enflamasyona uğratmasına yol açar

Günümüzde topuk dikeni( epin calcaneGüncelle i) ve plantar fasiayanın enflamasyonu (plantar fasiit) ayak tabanı ağrılarının büyük bölümünün nedeni olmaktadır.Genellikle ayakta çok kalan,ayak tabanına aşırı yüklenmeye yol açan aktiviteler yapan ya da ayak yapısında bozukluk olanlarda görülen bu rahatsızlıklar artık rahatlıkla ve kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir.

FİZYOTEM bünyesinde barındırdığı ESWT( Extracorporeal ShockWave Therapy ) teknolojisi başta olmak üzere, PRP , PROLOTERAPİ ve NÖRAL TERAPİ topuk dikeni tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Topuk Dikeni Tedavisinde ESWT / Şok Dalga Tedavisi

ESWT (Extracorporeal ShockWave Therapy); kısaca ”şok dalga tedavisi”, oluşturulan güçlü ses dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni bir “non-invazif”(girişimsel müdahale gerektirmeyen) tedavi şeklidir. Çalışma prensibi, vücut dışında üretilen akımların dokuda ses dalgaları şeklinde yayılması esasına dayanır. Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan tedavi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Hastaya ameliyatsız , kortizonsuz tedavi imkanı sunar. Elde edilen şok dalgaları yüksek enerjili olarak adlandırılır ve bu cihazlar ultrasonik cihazlara göre 10 kat yüksek enerjiyi çok kısa sürede (1 mikro saniye) uygulama alanına vermektedir. ESWT tedavisi hastalığın nedenlerine yönelik tedavi ile kalıcı iyileşme sağlamaktadır. ESWT tedavisi vücudun kendi iyileştirici mekanizmalarını kulandığı için, hastalık bir kez iyileşirse tekrarlama şanşı düşüktür.

Kuyruk Sokumu Ağrısı

Kuyruk sokumu bölgesi ağrıları genellikle geçirilmiş travma (düşme, trafik kazası) sonrasında gelişerek hastanın günlük yaşam kalitesini düşürür. Ağrılı bölge hassas olduğundan özellikle oturmada ağrı oluşur.

Tedavisinde geç kalındığında kuyruk sokumu kemiğinin (coccyx) altında oluşan ödem sinirlere bası yapıp daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Ayrıca kemiğin (coccyx) açı yapması sonucu belde ağrı ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir.

Tedavisinde manuplasyolar , enjeksiyonlar ve fizik tedavi yöntemleri faydalı olabilmektedir.

Medical Departments