SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

Therapies

e appointment
Stroke Rehabilitation
Vücudumuzun bir bölgesinde veya tamamında ortaya çıkan felçlerin iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi beyin hasarları, diğeri ise omurilik yaralanmalarıdır.

Özellikle orta ve ileri yaştaki kişilerde beyin hasarına bağlı bir kol ve bacağı birlikte tutan yarım felçler daha çok görülür ve buna “inme” adı verilir. İnme’nin en önemli nedeni beyine gelen kan akımının bozulmasıdır. Her yıl ülkemizde 150 bin kişinin inme geçirdiği kabul edilmektedir. İnmeli hastaların erken dönem tedavileri hastanede yapıldıktan sonra en kısa zamanda rehabilitasyona başlamak gerekir. Beyin hasarının büyüklüğüne ve şiddetine bağlı olarak hastaların bir kısmı eski sağlığına kavuşabilmekte iken önemli bir kısmı eski işlerine dönememekte, ancak günlük yaşantısını bağımsız olarak sürdürebilmektedir. Burada belirleyici olan en önemli iki unsurdan birisi beyindeki hasarın derecesi, diğeri ise uygun ve yeterli bir rehabilitasyon programının uygulanmış olmasıdır.

Rehabilitasyonun amacı hastanın bedensel kayıplarını azaltıp fonksiyonel kapasitesini çoğaltmak, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmasını sağlayıp yaşam kalitesini artırmaktır.Bu hedefe ulaşabilmek için hastanın uzmankiaşmış bir ekip ve yeterli donanıma sahip bir rehabilitasyon merkezinde tedavi edilmesi çok önemlidir. Tedavi programı içinde fizyoterapistler tarafından uygulanan özel rehabilitasyon egzersizleri, elektrikli uyarım cihazları, ergo terapi adı verilen uğraşı tedavileri, çok özel sistemlerle uygulanan “robotik” yürüme ve el tedavileri., havuz içinde yapılan su içi egzersizler, konuşma tedavisi ve psikolojik destek tedavileri yer alır. . Havuz tedavisi inme rehabilitasyonunda çok önemlidir. Su içinde vücut ağırlığının önemli bir kısmı ortadan kalktığı için hastalar dışarıda yapamadıkları hareketlerin çoğunu suyun içinde yapabilirler, denge ve yürüme becerileri daha çabuk gelişir.Bu tedavilerle birlikte uygulanan Robot yardımlı yürüme eğitiminin amacı hastanın yapamadığı hareketlere yardımcı olmak ve düzgün bir yürüme şeklinin gelişmesini sağlamaktır.

İnme rehabilitasyonunun amaçları şunlardır: Hastanın yeniden yürüyebilmesi, günlük işlerinde felçli elini kullanabilmesi, konuşma bozukluğunun giderilmesi, eklemlerde kireçlenme ve kaslarda sertleşme gibi problemlere engel olunması, bası yaralarının önlenmesi, hafıza ve algılama kusurlarının giderilmesi, hastanın günlük yaşantısında kimseye muhtaç olmayacak şekilde hareket özgürlüğünü kazanması, mümkün olan durumlarda eski işine dönebilmesi veya rahatsızlığına uygun yeni bir iş sahibi olması, sosyal yaşantısına kavuşması, dilediği her yere gidebilmesi.

İnmeli hastalarda genellikle el iyileşmesi ayağa göre daha az ve geç olur. Bu süreci hızlandırmak ve elin fonksiyonel şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla son yıllarda yeni bir takım tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerdir biri de robot tedavisidir. El–kol hareketlerine yardımcı olarak, beyinden daha yoğun komutlar gönderilmesini sağlayan ve elin fonksiyonel kapasitesinin artmasını mümkün kılan bu tedavi şekli önemli bir avantaj sağlamaktadır. Felçli elin daha çok kullanılmasını sağlamak amacıyla, sağlam tarafın bağlanması, bazı el kaslarına sürekli elektrik uyarımları verilmesi ve özel ergoterapi egzersizleri eldeki yetersizliklerin daha kısa zamanda iyileşmesine olanak verebilir.

Hareket kayıpları belli bir düzeye kadar tedavi edilen hastalarda “ergoterapi” veya “uğraşı tedavisi” yöntemleriyle, günlük yaşantıdaki hareketlerle ilgili eksiklikler tamamlanmaya çalışılır. Gerekli durumlarda hastanın evinde veya işyerinde sakatlığı ile ilgili bazı düzenlemeler yapılır.

Felce neden olan ikinci önemli grup omurilik yaralanmaları olup, ülkemizde en yaygın olarak trafik kazaları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Yüksekten düşme, ateşli silah yaralanması, enkaz altın kalma, sığ suya balıklama atlama veya spor yaralanmaları gibi nedenlerle de omurilik hasarı olabilmektedir. Bu hasar bel veya sırt bölgesinde ise her iki bacakta his ve hareket kaybı, boyun bölgesinde ise hem kollarda hem de bacaklarda his ve hareket kaybı olmaktadır. Bu gibi durumlarda erken dönem tedavileri ve gerekli cerrahi girişimler yapıldıktan sonra geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programının uygulanmasına başlanmalıdır. Rehabilitasyonun amacı , omurilik hasarı geçiren hastaya günlük yaşantısıyla ilgili fonksiyonel kayıpları yeniden kazandırmaya çalışmaktır. Omurilikteki hasarın seviyesine ve derecesine göre bu hedef sadece yürümekten ibaret olduğu gibi, günlük yaşantıyla ilgili diğer faaliyetleri de kapsayabilir. İyi bir planlama ile hedefler belirlenir ve uzun soluklu bir rehabilitasyon süreci ile bu hedefe ulaşmaya çalışılır.

Omurilik yaralanması geçiren hastaların rehabilitasyonunda, daha önce belirttiğimiz özel tedavi egzersizlerinin yanı sıra havuz tedavisi ve robot yardımlı yürüme eğitiminden yararlanmak mümkündür. Boyun seviyesinde yaralanma geçiren hastalar ellerini de tam olarak kullanamadıkları için el-kol robotlarından ve özel ergoterapi yöntemlerinden yararlanmak gerekir. Gerekli hallerde ortez adı verilen araçlardan yararlanarak hastanın ellerini veya ayaklarını daha etkin şekilde hareket ettirmesine olanak sağlayan yardımcı cihazlar yaptırılır. Çağdaş rehabilitasyon anlayışına göre omurilik felci geçiren bir kişinin sakatlık düzeyi ne olursa olsun, aktif yaşama geri dönmesi , evinden dışarı çıkabilmesi, toplumsal yaşama katılması, sportif etkinliklerde bulunması, sosyal ve mesleki yaşantısına devam edebilmesi hedeflenir. Gerek ülkemizde gerekse dünya çapında bu hedefe ulaşmış ve çok önemli görevler üstlenmiş kişiler vardır. Bedensel engelli kişilerle ilgili toplumsal farkındalığın giderek artması ve engelli kişilere bakış açısının değişmesiyle birlikte bu alandaki örneklerin çoğalacağını ümit ediyoruz.

Medical Departments