SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

ტექნიკა

ე დანიშვნა
ESWT

ESWT, მოკლეთ, რომ ვთქვათ ეს არის დარტყმითი-ტალღური თერაპია,ეს არის მკურნალობის ახალი არაინვაზიური მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია სხეულის გარეთ შექმნილი აკუსტიკური (წნევის) ტალღების ფოკუსირებაზე სხეულის სასურველ ზონაში ფოლადის თავიანი აპლიკატორის საშუალებით. დარტყმითი ტალღები არის მაღალი წნევის ბგერითი ტალღები.

სამედიცინო დეპარტამენტები
მკურნალობა
3D შროტის მეთოდი სქოლიოზის მკურნალობაში
3d შროტის მეთოდი სქოლიოზის მკურნალობაში
ელ-ფოსტის მისამართი
info@fizyotem.com
ტელეფონის ნომერი
0462 323 25 54 | 0462 223 44 33 | 0462 223 18 35
ფაქსის ნომერი:
0462 223 18 36

Değerli ziyaretçimiz gizliliğiniz bizim için önemlidir. Fizyotem Tıp Merkezi olarak sizlere hizmet verirken yasal düzenlemeler kapsamında bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Aydınlatma metni ve kişisel veri işleme politikamızı buradan inceleyebilirsiniz.