SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

მკურნალობა

ე დანიშვნა
კოსმოსური თერაპია

ეს არის ფიზიკური თერაპიის მეთოდი, რომელიც შემუშავებულია კოსმოსური ტექნოლოგიით წარმოებული "PenguinSuit" კოსტუმის შთაგონებით, რომელსაც ატარებენ კოსმონავტები გრავიტაციისგან თავისუფალ გარემოში. ეს არის მრავალმხრივი და ეფექტური მკურნალობის მეთოდი თავისი უნივერსალური სავარჯიშო განყოფილებითა და სამოსით.უნივერსალური სავარჯიშო განყოფილებაში შესრულებული ვარჯიშები მიზნად ისახავს სუსტ კუნთების მკურნალობას, რომლებსაც აქვთ მოძრაობის არასაკმარისი დიაპაზონი და აქვთ ნაკლები მოქნილობა.

-ცერებრალური დამბლა (CP)

· პედიატრიული პაციენტები

-პოსტტრავმული პირობები

· აუტიზმი

-დაუნის სინდრომი

· ბიფიდა

· სიარულის პრობლემები

-განვითარების შეფერხება

სამედიცინო დეპარტამენტები
მკურნალობა
3D შროტის მეთოდი სქოლიოზის მკურნალობაში
3d შროტის მეთოდი სქოლიოზის მკურნალობაში
ელ-ფოსტის მისამართი
info@fizyotem.com
ტელეფონის ნომერი
0462 323 25 54 | 0462 223 44 33 | 0462 223 18 35
ფაქსის ნომერი:
0462 223 18 36

Değerli ziyaretçimiz gizliliğiniz bizim için önemlidir. Fizyotem Tıp Merkezi olarak sizlere hizmet verirken yasal düzenlemeler kapsamında bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Aydınlatma metni ve kişisel veri işleme politikamızı buradan inceleyebilirsiniz.